Шести глас
(аудио записи)

Послушај снимак Господи возвах:
 


Послушај снимак Да исправитсја:
 


Послушај снимак Изведи из темници:
 

Послушај снимак Мене ждут праведници:
 

Послушај снимак Догматик:
 

Послушај снимак Стиховна стихира:
 

Послушај снимак Тропар:
 

Послушај снимак Богородичен:
 

Послушај снимак Бог Господ:
 

Послушај снимак Сједален 1:
 

Послушај снимак Сједален 2:
 

Послушај снимак Сједален 3:
 

Послушај снимак Сједален 4:
 

Послушај снимак Сједален 5:
 

Послушај снимак Сједален 6:
 

Послушај снимак Степена 1:
 

Послушај снимак Степена 2:
 

Послушај снимак Степена 3:
 

Послушај снимак Прокимен:
 

Послушај снимак Всјакоје диханије:
 

Послушај снимак Величи душа:
 

Послушај снимак Всјакоје диханије (на хвалитех):
 

Послушај снимак Хвалите Јего:
 

Послушај снимак Сотворити вних:
 

Послушај снимак Хвалите Бога:
 

Послушај снимак Преблагословена јеси:
 

Послушај снимак Славословије:
 

Послушај снимак Блажена 1:
 

Послушај снимак Блажена 2:
 

Послушај снимак Блажена 3:
 

Послушај снимак Блажена 4:
 

Послушај снимак Кондак:
 

Послушај снимак Прокимен:
 

- повратак